Priser


Attend

Med mindre andet er aftalt afregnes der efter forbrugt tid og pr. påbegyndt kvarter.

Der kan gives fastpris tilbud på en afgrænset opgave hvis det ønskes.

 


Konsulentbistand, Udvikling, Undervisning og Support:    920 kr.


Lønsupport: 920 kr.


Transporttid:    450 kr.


Km.:         5 kr.

Attend   Bådsmandsvænget 47   6710 Esbjerg V   Cvr.nr: 29 87 10 86