Priser

Med mindre andet er aftalt afregnes der efter forbrugt tid og pr. påbegyndt kvarter.

Der kan gives fastpris tilbud på en afgrænset opgave hvis det ønskes.

 


Konsulentbistand, Udvikling, Undervisning og Support:    960 kr.


Lønsupport: 960 kr.


Transporttid:    450 kr.


Km.:         5 kr.